Znajdź na stronie
 
   
  Analizy Finansowe  
 

 Opis modułu

Program pozwala na łatwe i szybkie definiowanie i wykonywanie dowolnych analiz finansowych. Mogą one być wykorzystane zarówno na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa jak i na potrzeby sprawozdawczości GUS czy służb skarbowych.
Podstawowe cechy programu:
 • Łatwe definiowanie różnego rodzaju analiz oraz algorytmów obliczeniowych.
 • W programie predefiniowane zostały następujące analizy:
  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
  • Sprawozdanie o przychodach i kosztach
  • Analiza wskaźnikowa.
 • Łatwe dostosowanie sposobu obliczania analiz do zmian wynikających ze stosowanego planu kont.
 • Wyniki obliczeń w prosty sposób można wyeksportować do popularnych arkuszy kalkulacyjnych.
 • Bardzo łatwy w obsłudze generator raportów własnych użytkownika.
 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27