Znajdź na stronie
 
   
  Audyt wewnętrzny  
 

 Opis modułu

Program umożliwia pełny nadzór nad pracą użytkowników końcowych (operatorów) pozostałych programów pakietu "SOFTAR—FIRMA". Stosownie do potrzeb możliwa jest kontrola wielu rodzajów zdarzeń występujących w poszczególnych programach.
Możliwe jest wskazanie rodzajów zdarzeń podlegających monitorowaniu, między innymi:
  • Śledzenie aktualizacji dokonywanych w kartotekach i plikach z parametrami. Program gromadzi szczegółowe informacje o zmianach. Można dowiedzieć się, kto i kiedy zmienił dowolną wartość oraz poznać poprzednią i nową wartość danej.
  • Kontrola wszystkich wykonywanych raportów i innych wydruków włącznie z ich treścią.
  • Monitorowanie dostępu do poszczególnych opcji w menu programów.
  • Monitorowanie wykonywania operacji w programach, np. kto i kiedy zatwierdził listę wypłat, zmienił miesiąc, naliczył amortyzację itp.
  • Nadzór nad wykonywaniem sekwencji programowych systemu BAZA.
  • Śledzenie nieprawidłowości w programach i niepoprawnie zakończonych czynności.
  • Kontrola intensywności korzystania z programów przez poszczególnych operatorów.
  • Ustalenie listy użytkowników przeglądających dane, do których nie powinni mieć dostępu.
Zebrane dane są prezentowane w przejrzysty sposób, można uzyskać listy operacji, np. wykonywanych przez danego użytkownika, danego typu lub wszystkich operacji w podanym okresie czasu. Program zapewnia swobodne raportowanie wg dowolnych kryteriów.
 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27