Znajdź na stronie
 
   
  e-Pracownik  
 

 Opis modułu

Nowoczesne, bezpieczne narzędzie ułatwiające pracę działu kadr i zatrudnionych w przedsiębiorstwie. W wersji podstawowej w dużej mierze pozwala zastąpić osobiste kontakty obu stron, w wersji rozszerzonej dodatkowo umożliwia zarządzanie czasem pracy personelu i późniejsze jego rozliczanie. Stanowi znaczne ułatwienie i oszczędność czasu dla pracowników i ich przełożonych.

System umożliwia dostęp do danych zgromadzonych w programie Kadry—Płace za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pracownicy są w nim zarejestrowani z nazwiskiem, hasłem i zestawem identyfikatorów — te ostatnie decydują o tym, do jakich i czyich (tylko swoich, podległych pracowników, wszystkich) danych mają mieć dostęp.

Wersja podstawowa systemu.

Standardem jest dostęp pracowników do wybranych (wskazanych przez firmę—użytkownika) własnych danych, które na ich temat są zgromadzone; najczęściej są to podstawowe dane osobowe, informacje o wymiarze urlopu i dniach pozostałych do wykorzystania, zarejestrowanych nieobecnościach, spóźnieniach, osiągniętych zarobkach.
W przypadku użytkowania w firmie innych programów pakietu SOFTAR—Firma (Rachunkowość i Finanse, Środki Trwałe, Wyposażenie, Ewidencja Sprzętu) możliwe jest prezentowanie danych zarejestrowanych w tych programach. Mogą to być np. rozrachunki z pracownikiem, informacje dotyczące użytkowanego przez niego sprzętu czy też środków trwałych i wyposażenia, za które odpowiada.
Przełożeni mają na ogół dodatkowo dostęp do wybranych informacji dotyczących podwładnych.

Możliwe jest zarówno oglądanie danych jak i rejestrowanie informacji; spełnia więc nie tylko funkcję informacyjną, ale i zapewnia aktywną komunikację pomiędzy użytkownikami zakończoną stosownymi modyfikacjami zapisów. Za pomocą dedykowanych formularzy pracownicy mogą składać wnioski urlopowe, usprawiedliwiać spóźnienia i zgłaszać wyjścia służbowe, wysłać je do bezpośredniego przełożonego, a po dokonaniu akceptacji przez kierownika zapisy trafiają bezpośrednio do systemu. Bezpośrednio do Działu Kadr mogą też zgłaszać informacje o zmianie takich danych jak adres, telefon, nr dowodu osobistego itp.

Wersja rozszerzona o RCP

Każdy z pracowników widzi swój kalendarz pracy oraz godziny przyjścia i wyjścia z pracy. Te ostatnie mogą być importowane z czytników RCP bądź rejestrowane w systemie przez pracownika. Godziny "ponadplanowe" (wcześniejsze przyjścia, późniejsze wyjścia, prace w dni oznaczone jako wolne) uwzględniane są jako nadgodziny (płatne bądź do odbioru) po akceptacji przez przełożonego. Pracownik wpisuje do systemu czas pracy poza firmą — delegacje, szkolenia, wyjścia służbowe — są one uwzględniane jako czas pracy również po akceptacji przez przełożonego.

Na podstawie wszystkich tych zapisów tworzona jest miesięczna karta pracy pracownika. Automatycznie przenoszone są do niej wszystkie zarejestrowane w systemie nieobecności.

 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27