Znajdź na stronie
 
   
  Egzekutor zadań  
 

 Opis modułu

Program ma za zadanie wykonywanie zleceń przekazanych mu przez inne programy. Operuje na zestawie kartotek i podkatalogów, w których inni użytkownicy systemu mogą umieszczać żądania wykonania pewnych zleceń i oczekiwać na ich wyniki. Mechanizm egzekutora może być wykorzystany gdy:
 • PROGRAMY UŻYTKOWNIKÓW NIE MAJĄ FIZYCZNIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ZADANIA
  Przykładem jest praca w trybie terminalowym, w którym nie jest możliwe wykonywanie komend systemu operacyjnego. Tak więc użytkownik pracujący terminalowo nie może wykonać procedur wykonywania kopii kartotek wymagających ich kompresji przy użyciu zewnętrznych programów takich jak RAR lub PKZIP. Nawet wtedy, gdy takie operacje są możliwe, to czasami (ze względu na ich czasochłonność) dobrze jest zlecić je egzekutorowi, gdyż — w czasie, gdy on jest zajęty wykonaniem zadania — można normalnie pracować w systemie.
 • UŻYTKOWNIK NIE MA DOSTĘPU DO WYMAGANYCH ZASOBÓW SYSTEMU
  Może np. zaistnieć potrzeba wypalenia płyty CD, podczas gdy używany komputer nie ma wypalarki, pobrania lub przesłania pewnych danych do baz typu SQL, gdy zadanie nie ma wbudowanych mechanizmu dostępu do tych baz albo nie ma dostępu do serwera SQL. Można również odciąć komputer od Internetu, ale dać użytkownikowi możliwość wysyłania i przyjmowania pewnych kategorii poczty. Można również ukryć przed większością użytkowników pewne zasoby systemu (np. dyski czy ich katalogi), umożliwiając dostęp do nich wyłącznie wybranym egzekutorom. Zwiększa się w ten sposób bezpieczeństwo danych w systemie, gdyż dostęp do nich może być ściśle kontrolowany. Jeżeli wykorzysta się dodatkowo mechanizm "Audytu Wewnętrznego", to uzyskuje się możliwość precyzyjnego śledzenia dostępu do danych, które powinny być pod szczególną kontrolą.
 • ZADANIE JEST SKOMPLIKOWANE I WYMAGA WSPÓŁPRACY WIELU UŻYTKOWNIKÓW
  Pewne procedury w przedsiębiorstwie wymagają, ze względu na swoją logikę, współpracy większej liczby osób lub aplikacji. Można sobie wyobrazić procedurę sprzedaży pracującą w oparciu o zewnętrzne w stosunku do systemu SOFTAR—FIRMA rozwiązanie internetowe, która to procedura składa się z następujących kroków:
  • Przyjęcia zamówienia (aplikacja internetowa);
  • Zaimportowanie zamówienia do systemu Magazyn—Handel;
  • Sprawdzenie dostępności zamawianych towarów, dokonanie rezerwacji i wystawienie faktury lub powiadomienie klienta drogą mailową o niemożności spełnienia jego oczekiwań;
  • Wysłanie faktury e—mailem i/lub pocztą;
  • Oczekiwanie na zapłatę przelewem;
  • Wydanie towaru i jego wysyłka wraz z powiadomieniem odbiorcy.
  Rolę koordynatora działań kroków b—f może pełnić mechanizm egzekutora zadań, który będzie inicjował wykonanie kolejnych kroków po pomyślnym zakończeniu poprzednich i pozwoli na śledzenie postępu prac.
 • ISTNIEJE POTRZEBA WYKONYWANIA RUTYNOWYCH CZYNNOŚCI
  Można zlecić egzekutorowi np. czynności konserwacji systemu, które powinny być okresowo wykonywane, takie jak reorganizacje kartotek czy też wykonywanie ich kopii bezpieczeństwa.
 • ISTNIEJE POTRZEBA PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI
  Można, w oparciu o mechanizmy egzekutora, zorganizować rodzaj wewnętrznej poczty przekazującej komunikaty użytkownikom systemu.

W systemie może działać wiele egzekutorów wyspecjalizowanych w obsłudze pewnych konkretnych zagadnień lub też konkurujących ze sobą na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy".
Egzekutor może przyjmować polecenia nie tylko od operatorów systemu BAZA, ale również od użytkowników zewnętrznych, którzy zostali zarejestrowani w module i otrzymali odpowiednie uprawnienia. Mogą oni, przy pomocy dowolnych mechanizmów, umieszczać w systemie pliki ASCII zawierające sformalizowany zapis żądań. Pozwala to integrować system SOFTAR—FIRMA z systemami innych producentów (np. aplikacjami internetowymi) i organizować wymianę danych pomiędzy nimi.
 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27