Znajdź na stronie
 
   
  Fotografia Systemu  
 

 Opis modułu

Narzędzie ułatwiające zbieranie i zapamiętywanie wskazanych danych z innych systemów pakietu w określonych przedziałach czasowych.

W standardowej postaci większość systemów pakietu SOFTAR—Firma nie daje możliwości ustalenia ex post stanu interesujących użytkownika danych we wskazanej chwili z przeszłości. Jako wyjątek traktować trzeba możliwość udzielania informacji o stanie kont w dowolnym miesiącu w programie "Rachunkowość i Finanse", czy też śledzenie historii zmian niektórych danych z programu "Kadry—Płace". Pozostałe systemy np. "Środki Trwałe" prezentują jedynie bieżące dane.
Ażeby rozwiązać ten problem stworzyliśmy moduł "Fotografia Systemu" ; mechanizm będący uogólnieniem rozwiązań oferowanych przez opcję "Statystyka" programu "Kadry—Płace".
Wykonuje on i przechowuje fotografię wskazanych danych (tzw. snapshot) we wskazanym momencie czasu. Mechanizm jest przystosowany do zbierania danych w cyklach: dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych albo rocznych.
Dla każdego z tych okresów można zbierać dane zawarte w pojedynczym rekordzie (np. liczbę zatrudnionych łącznie, kobiet, mężczyzn, z podziałem na grupy wiekowe, wykształcenie itd. — tak jak to jest w "Statystyce"), ale można też zapamiętać listę zatrudnionych wraz z wszystkimi interesującymi informacjami.
Oprócz tego, że użytkownik ma pełne możliwości definiowania własnych fotografii, w chwili obecnej, po zainstalowaniu, system oferuje kilka predefiniowanych zrzutów danych. Są to:

  • GUS_Z—03 — dane do sprawozdania GUS Z—03
  • GUS_Z—06 — dane do sprawozdania GUS Z—06
  • ST_STAN — stan środków trwałych w miesiącach
  • WP_STAN — stan wyposażenia w miesiącu
Planujemy, iż z czasem liczba predefiniowanych fotografii będzie rosła.
 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27