Znajdź na stronie
 
   
  Gość systemu przez WWW  
 

 Opis modułu

Platforma systemu Baza, na której są zbudowane wszystkie programy pakietu Softar—Firma została wzbogacona o nową technologię pozwalającą uzyskiwać dostęp do zasobów systemu za pośrednictwem przeglądarek internetowych.
Umożliwia to budowanie zaawansowanych rozwiązań, w których dostęp do danych może mieć nie tylko wąska grupa użytkowników zatrudnionych w wyspecjalizowanych służbach przedsiębiorstwa, ale wszyscy zainteresowani tymi informacjami, niezależnie od tego czy są pracownikami czy też nie. Osoby uprawnione do użytkowania systemu za pośrednictwem WWW muszą być w nim zarejestrowane, z nazwiskiem, hasłem i zestawem identyfikatorów decydujących o tym, do jakich i czyich (tylko swoich, podległych pracowników, wszystkich itp.) danych mają mieć dostęp. W stworzonym rozwiązaniu możliwe jest zarówno oglądanie danych jak i rejestrowanie pewnych informacji; tym samym może ono spełniać nie tylko funkcję informacyjną, ale i zapewnić aktywną komunikację pomiędzy użytkownikami systemu zakończoną stosownymi modyfikacjami zapisów. Możliwości te można wykorzystać budując np. "interaktywny" system kadrowy, w którym wszyscy pracownicy mają dostęp do wybranych danych, które na ich temat są zgromadzone. Pracownicy, w sieci intranetowej/internetowej mogą składać wnioski urlopowe, usprawiedliwiać spóźnienia i zgłaszać wyjścia służbowe, wysłać je do bezpośredniego przełożonego, a po dokonaniu ich akceptacji przez kierownika zapisy trafiają bezpośrednio do systemu Kadry—Płace. Mogą też zgłaszać bezpośrednio do działu kadr informacje o zmianie takich danych jak adres, telefon, nr dowodu osobistego itp. Na takiej samej zasadzie, za pośrednictwem internetu, zarejestrowanym użytkownikom można udostępnić dowolne dane z programów Rachunkowość i Finanse czy też Magazyn—Handel (stan rozrachunków, stany magazynowe itp.)
 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27