Znajdź na stronie
 
   
  Jednoiity Plik Kontrolny  
 

 Opis opcji w module Rachunkowość i Finanse

Cała obsługa JPK wykonywana jest w menu FWDPJ (obok deklaracji podatkowych).
 • Przed podjęciem prób uruchamiania obliczeń konieczne jest wypełnienie w opcji danych FWDSP stałych, nagłówkowych danych podatnika.
 • W opcji FWDJP dostępna jest tablica parametrów, które są używane do konkretnych obliczeń. Przy podawaniu parametrów dostępna jest wyczerpująca pomoc.
 • W obliczeniach jest wykonywanych wiele algorytmów służących do obliczania konkretnych zmiennych. Większość jest wstępnie zdefiniowana, ale można zawsze podać ich własną wersję, która nie zostanie utracona w trakcie przyszłych upgrade'ów.
 • Na stronie WWW Ministerstwa Finansów są dostępne pliki z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi JPK. Wdrażając moduł warto jest zapoznać się z ich treścią.
 • Kilka algorytmów, które jak się wydaje powinny być podane, ale na razie nie udało się ustalić ich standardowej treści, jest oznaczane znakiem "*". Próba obliczenia takiego pliku skończy się komunikatem o konieczności uzupełnienia parametrów. Na początek można tam wstawić cokolwiek, np. "???".
 • Dane użyte do tworzenia plików pochodzą w zasadzie z systemu RiF, ale informacje o obrotach magazynowych (JPK_MAG) są pobierane z sytemu Magazyn—Handel. System ten może też być źródłem części danych dla pliku z fakturami (JPK_FA).
 • W księgach RiF nie ma danych wymaganych do utworzenia pliku z wyciągami bankowymi. Przyjęte zostało rozwiązanie, że źródłem tych informacji będą kartoteki używane dotąd przez niektórych użytkowników do wspomagania księgowania wyciągów bankowych. Służą do tego mechanizmy dostępne w menu FEW. Kartoteki obsługująceg wyciągi bankowe zostały na potrzeby JPK nieco rozbudowane i w tym kształcie wydaje się, że spełnią wymagania.
 • Plik "księgi rachunkowe" oznaczony w systemie jako 1—KR może powstać bez jakichkolwiek ingerencji w algorytmy. Na jego potrzeby w planie kont systemu RiF wprowadzona została informacja na temat zespołu kont, do którego należy każde konto. Został automatycznie dokonany przydział do zespołów 0—9 na podstawie rozwiązań stosowanych w typowych planach kont. Jeżeli w konkretnym systemie jest jakoś inaczej, to w opcji FUP należy przejrzeć plan kont i poprawić daną "zespół kont"
 • Dla pliku "Faktury VAT" predefiniowane są 2 warianty obliczeń:
  • 1—0 — Dane na temat faktur sprzedaży i zakupu czerpane są z systemu RiF, natomiast opcjonalne informacje na temat pozycji faktur mogą być pobierane z systemu Magazyn—Handel
  • 1—0M — Wszystkie informacje są pobierane z systemu Magazyn—Handel.
 • W opcji jest mechanizm, który pozwala zaimportować do modułu RiF dane przygotowane w systemie SOFTAR—FIRMA zainstalowanych w innych lokalizacjach. Wystarczy dostarczyć do dowolnych katalogów kartoteki Wykonań JPK oraz wygenerowane pliki XML. W opcji FWDJW, w której przegląda się listę wykonań JPK, klawisz I obsługuje import tych "obcych" danych.
 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27