Znajdź na stronie
 
   
  Kadry-Płace  
 

 Opis modułu

Jeden program o wspólnych kartotekach, funkcjonalnie podzielony na część kadrową i płacową. Zgodny z Kodeksem Pracy i przepisami reformy ubezpieczeń. Gromadzi wszelkie dane kadrowe, automatyzuje naliczenie i rozliczanie wypłat. Jest w stanie zaspokoić potrzeby działu kadr i płac w dowolnym przedsiębiorstwie lub instytucji niezależnie od ich wielkości i specyfiki działania. KADRY — podstawowe cechy programu :
 • Rejestracja niezbędnych danych osobowych; dodatkowo kartoteki : nieobecności, osób na utrzymaniu, kar, nagród, szkoleń, świadczeń socjalnych, przeszeregowań, historii zatrudnienia.
 • Możliwość poszerzania listy rejestrowanych danych (z ich zastosowaniem do naliczania płac).
 • Automatyczne naliczanie stażów pracy oraz urlopów należnych (z pełną kontrolą ich wykorzystania).
 • Łatwe samodzielne definiowanie wielu kalendarzy pracy (dla grup zatrudnionych, a nawet poszczególnych pracowników).
 • Godzinowe plany pracy pozwalające naliczać czas trwania urlopów pracowników z "ruchomym" czasem pracy.
 • Wydruk niezbędnych dokumentów, takich, jak : umowa o pracę, świadectwo pracy, karta ewidencji czasu pracy, karta zarobkowa, karta zasilkowa; łatwe definiowanie innych dowolnych formularzy.
 • PŁACE — podstawowe cechy programu :
 • Dowolność kształtowania składników płacowych, algorytmów obliczeniowych i kontroli ich poprawności.
 • Możliwość zdefiniowania wielu kategorii wypłat, obsługa umów—zleceń, dowolna ilość wypłat w miesiącu.
 • Łatwe ustalanie zawartości list wypłat i pasków wypłat; wydruk również w kopertach äutajnionychö.
 • Pełne rozliczenia z ZUS i urzędami skarbowymi.
 • Wydruk PITów (np. 11/8B, 2, 40, 4, 8A, IFT—1/IFT—1R); pełna współpraca z programem Płatnik.
 • Realizacja wypłat : kasa, przelewy bankowe (w tym elektroniczne), przekazy pocztowe.
 • Wielopoziomowy system uprawnień operatorów z podziałem na dane oraz zadania kadrowe i płacowe zapewnia poufność danych Wspólne kartoteki programu gwarantują spójność danych. Rozwinięte mechanizmy raportowania pozwalają na wykonanie dowolnych zestawień i wydruków.
  Kadry—Płace przez WWW — zapewnia dostęp do zasobów systemu za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Osoby uprawnione są w nim zarejestrowane z nazwiskiem, hasłem i zestawem identyfikatorów decydujących o tym, do jakich i czyich (tylko swoich, podległych pracowników, wszystkich) danych mają mieć dostęp. Możliwe jest zarówno oglądanie danych jak i rejestrowanie informacji; spełnia więc nie tylko funkcję informacyjną, ale i zapewnia aktywną komunikację pomiędzy użytkownikami zakończoną stosownymi modyfikacjami zapisów. Pracownicy mogą mieć dostęp do wybranych (wskazanych przez dyrekcję) danych, które na ich temat są zgromadzone., np. podstawowe dane osobowe, informacje o zarejestrowanych nieobecnościach, spóźnieniach, osiągniętych zarobkach itp.; mogą składać wnioski urlopowe, usprawiedliwiać spóźnienia i zgłaszać wyjścia służbowe, wysłać je do bezpośredniego przełożonego, a po dokonaniu akceptacji przez kierownika zapisy trafiają bezpośrednio do systemu. Mogą też zgłaszać bezpośrednio do działu kadr informacje o zmianie takich danych jak adres, telefon, nr dowodu osobistego itp.
   
   
  Data aktualizacji: 2020.10.27