Znajdź na stronie
 
   
  Miękki HR  
 

 Opis modułu

Służy do wspomagania procesów kadrowych takich jak:
 • Rekrutacja
 • Oceny okresowe pracowników
 • Wyznaczanie i śledzenie ścieżki kariery zawodowej
 • Zarządzanie szkoleniami
Umożliwia swobodne tworzenie słownika cech, tj. kompetencji, kwalifikacji formalnych itd., które używane są do:
 • formalnego opisu stanowisk, a tym samym wymagań stawianych poszukiwanym kandydatom
 • opisu osób, pracowników i kandydatów do pracy, z podziałem na cechy, które osoba ta posiada i powinna posiąść
 • definiowania wymagań w stosunku do kandydatów do szkoleń i opisywania kompetencji osiąganych w wyniku ich odbycia
 • tworzenia swobodnie definiowanych list (rankingów) osób spełniających określone kryteria, tj. posiadających lub nie posiadających różne cechy lub kompetencje
 • dokonywania okresowych ocen pracowników
 • zbierania od pracowników lub ich przełożonych różnorodnych danych w formie ankiet
 • analiz zatrudnionej kadry z możliwością eksportu wyników tych analiz do wskazanego, zewnętrznego oprogramowania w celu ich opracowania graficznego
Program obsługuje następujące procesy:
REKRUTACJA
 • Rejestracja kandydatów do pracy wraz z ich formalnym opisem przy użyciu listy cech (kompetencji).
 • Rejestrowanie rozmów rekrutacyjnych z kandydatem odbywanych przez służby SHR. Rejestracja cech/kompetencji stwierdzonych w trakcie rozmowy, ale również niesformalizowanej notatki z rozmowy.
 • Automatyczne tworzenie rankingów kandydatów przy zastosowaniu definiowanych przez użytkownika formalnych kryteriów (z możliwością korygowania miejsca kandydata na liście, przez dodawanie lub odejmowanie punktów).
OCENY OKRESOWE I INNE ANKIETY
Możliwość rozpisywania różnorodnych ankiet dotyczących pracowników i kandydatów do pracy. Przykładem takich ankiet mogą być oceny okresowe. Listę pytań się na tych ankietach można swobodnie kształtować. Wyniki ankiet mogą być przeglądane i drukowane, ale również analizowane pod np. kątem zgodności z określonymi wzorcami (np. profilami pracowników czy zajmowanymi stanowiskami). Automatyczne przepisanie wyników oceny okresowej do kartoteki osobowej, tak żeby mogły być one podstawową np. kwalifikacji do awansów, szkoleń, a także zwolnień.
SZKOLENIA
Kartoteka szkoleń z formalnym opisem wymagań dla kandydatów do tych szkoleń oraz kompetencji osiąganych w wyniku ich odbycia. Sporządzanie list osób spełniających określone wymagania lub osób, które wymagają szkolenia danego rodzaju. Operator może samodzielnie dopisywać osoby do listy (mimo niespełnienia przez nie wymagań), a w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc — kwalifikować kandydatów stosując znane sobie kryteria. Końcowym etapem przetwarzania listy kandydatów do szkolenia jest jej zatwierdzenie, wydruk umów szkoleniowych oraz automatyczne zarejestrowanie tych umów. Po zakończeniu szkolenia, tj. oznaczeniu go jako odbytego, do kartotek wszystkich pracowników w nim uczestniczących przeniesione zostaną dane o kompetencjach zdobytych w jego wyniku.

Szczególnie pożądane jest działanie tego programu w połączeniu z programem Gość Systemu przez WWW. Istnieje wówczas możliwość automatyzacji procesów, np.:
 • umieszczenie ankiety dla kandydatów do pracy na firmowej stronie internetowej — wypełnienie ankiety, a tym samym zasilenie danymi programu SHR — przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji — wysłanie zawiadomienia o rozmowie kwalifikacyjnej do wybranych kandydatów — rozmowa i dopisanie danych — powtórna kwalifikacja — wysłanie zawiadomień — przyjęcie do pracy i przeniesienie danych do katalogu pracowników
 • stworzenie formularzy ankiet — opublikowanie w internecie dla pracowników/grup pracowników — wypełnienie ankiet (zasilenie danymi programu). Możliwa jest też bardziej rozbudowana procedura, w której pracownicy wypełnione ankiety wysyłają bezpośrednim przełożonym — zatwierdzenie lub dopisanie ocen przez przełożonego (dane umieszczone w programie).
 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27