Znajdź na stronie
 
   
  RP-7  
 

 Opis modułu

Program umożliwia obliczanie kapitału początkowego oraz wydruku odpowiednich formularzy dla ZUS (RP—7, KP—1). Możliwość łatwego uzupełnienia danych z okresu przed użytkowaniem programu. Załącznik o okresach nieskładkowych.
 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27