Znajdź na stronie
 
   
  Fundusz socjalny  
 

 Opis modułu

Automatyzuje czynności związane z przyznawaniem świadczeń i wypłatami z ZFŚS.
  • Możliwość rejestracji dowolnych osób uprawnionych do świadczeń z funduszu socjalnego, także nie będących pracownikami, lub już nie będących pracownikami (np. emeryci).
  • Kartoteka typów świadczeń, (np. pożyczek, refundacji, zapomóg, dopłat do wypoczynku). Możliwość samodzielnego dopisywania innych typów.
  • Sporządzanie list osób uprawnionych do wskazanych typów świadczeń. W przypadku świadczeń przysługujących raz w roku kontrola wypłaty świadczenia.
  • Automatyczne tworzenie i wydruk dokumentów związanych z wypłatą określonych typów świadczeń.
  • Automatyczne pobieranie danych o świadczeniach do list wypłat.
  • Rozliczanie pożyczek pracowniczych, także obsługa poręczeń udzielanych pożyczkobiorcy. Import danych o już udzielonych pożyczkach z istniejących list płac.
  • Tworzenie zestawień przyznanych świadczeń wg dowolnych, rejestrowanych danych, np. komórek organizacyjnych, typów świadczeń, dat przyznania, nazwisk itp. Sumowanie danych na zestawieniach (liczba osób, kwoty itp.), a dzięki temu kontrola wysokości wypłacanych środków.
 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27