Znajdź na stronie
 
   
  Statystyka  
 

 Opis modułu

Program wspomaga obliczenia statystyczne wskazanych przez Użytkownika danych dla wskazanego okresu czasu, wykorzystywane głównie do tworzenia sprawozdań dla GUS oraz sprawozdawczości wewnętrznej.
 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27