Znajdź na stronie
 
   
  Magazyn i handel  
 

 Opis modułu

Program wspomaga prowadzenie gospodarki magazynowej zarówno w firmach o charakterze produkcyjnym jak i handlowym. Automatyzuje wystawianie dokumentów obrotu magazynowego, na bieżąco oferuje informacje o ilościowo—wartościowych stanach magazynów. Prowadzi ewidencję materiałową oraz rozliczanie magazynów według różnych metod rozchodu. Automatyzuje wystawianie faktur i zamówień oraz tworzenie cenników.
Dostępny w trzech konfiguracjach:
 • MAGAZYN—HANDEL — o pełnej funkcjonalności
 • MAGAZYN — funkcjonalność związana z prowadzeniem i rozliczaniem magazynów (bez sprzedaży)
 • HANDEL — funkcjonalność związana tylko z procesami sprzedaży.

Podstawowe cechy programu:
 • Rozliczanie magazynów według różnych metod:
  • FIFO — First In First Out
  • LIFO — Last In First Out
  • ceny ewidencyjne
  • ceny średnioważone
  • daty ważności
 • Możliwość obsługi indeksów magazynowych w różnych jednostkach miary.
 • Możliwość pracy w wielu miesiącach jednocześnie.
 • Duża parametryzacja oraz system słowników danych pozwalają rozszerzać zawartość dokumentów, faktur lub zamówień a dzięki temu dostosować podsystem do specyfiki każdego przedsiębiorstwa.
 • Mechanizmy rezerwacji rozchodowanych indeksów magazynowych z poziomu dokumentów i faktur, zarówno ogólnych (w magazynach) jak i poprzez wskazywanie konkretnych dostaw (przełamywanie zasad FIFO/LIFO).
 • Możliwość rejestrowania zleceń i ich rozliczania, oraz obsługi dokumentów w powiązaniu z tymi zleceniami.
 • Automatyczna numeracja dokumentów i faktur według zasad wskazywanych przez użytkownika.
 • Możliwość ilościowo—wartościowych korekt dokumentów magazynowych oraz faktur.
 • Rozbudowane mechanizmy inwentaryzacji oraz przeceny zapasów magazynowych
 • Tworzenie faktur zakupu i sprzedaży zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym (eksport/import) z automatyczną obsługą odpowiednich dokumentów magazynowych oraz możliwością rozliczania Intrastatu.
 • Możliwość rejestrowania zamówień zakupu/sprzedaży oraz obsługi faktur i dokumentów magazynowych w powiązaniu z tymi zamówieniami (częściowe realizacje zamówień).
 • Mechanizmy tworzenia faktur zbiorczych (z wielu dokumentów obrotu magazynowego).
 • Mechanizmy tworzenia cenników złotówkowych i walutowych, zarówno ogólnych jak i dla grup lub pojedynczych kontrahentów.
 • Możliwość tworzenia cenników tymczasowych oraz gromadzenia cenników archiwalnych.
 • Możliwość obsługi sprzedaży detalicznej, we współpracy z drukarkami fiskalnymi POSNET i ELZAB.
 • Dostęp do przeglądania i przetwarzania danych jak i wybranych opcji ograniczany jest przez system uprawnień, ustalanych przez administratora programu.
 • Przyjazny sposób tworzenia zaawansowanych raportów z dowolnych danych gromadzonych w systemie.
 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27