Znajdź na stronie
 
   
  Kompletacja  
 

 Opis modułu

Umożliwia przyporządkowanie każdemu indeksowi magazynowemu specyfikacji materiałowej o złożonej, wielopoziomowej strukturze (tzw. struktura wyrobu). Jest ona wykorzystywana przy obsłudze dokumentów magazynowych, faktur i zamówień — automatyzuje pracę przy złożonych produktach, możliwa jest np.:
  • Obsługa dokumentów przyjęcia wyrobu z produkcji z jednoczesnym, automatycznym tworzeniem dokumentów rozchodu jego podzespołów i części stanowiących specyfikację.
  • Sprzedaż wyrobu lub usługi z wyszczególnieniem specyfikacji na fakturze.
  • Łatwe tworzenie wewnętrznych zamówień produkcyjnych uwzględniających specyfikację materiałową — na podstawie otrzymanych zamówień wyrobów gotowych.
 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27