Znajdź na stronie
 
   
  Przygotowanie produkcji  
 

 Opis modułu

Podstawowe cechy modułu:
  • Tworzenie wzorcowych struktur wyrobów o złożonej, wielopoziomowej strukturze, zawierającej wszystkie materiały i zespoły oraz technologię ich wykonania.
  • Kolejne operacje technologiczne w strukturach mogą zawierać nie tylko konieczne czasy i materiały konstrukcyjne w koniecznych ilościach, ale również niezbędne oprzyrządowanie, listy dokumentacji konstrukcyjnej i materiały pomocnicze (technologiczne).
  • Struktury pod konkretne zlecenia produkcyjne (tworzone automatycznie na podstawie struktur wzorcowych) można aktualizować niezależnie od wzorców.
  • Mechanizm uprawnień oraz kilkustopniowej akceptacji struktur pozwala blokować jej części (materiały konstrukcyjne, technologie) przed nieuprawnionymi operatorami. Daje to możliwość podziału kompetencyjnego kolejnych etapów tworzenia struktur do produkcji.
  • Końcowym etapem przygotowania produkcji jest przeniesienie struktur do systemu MAGAZYN — automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych oraz kart pracy z zawartością gotowych struktur.
  • Mechanizm tzw przewodników, łączących dokumenty magazynowe i karty pracy, pozwala na rozbudowę struktur już przeniesionych i wykonywanie tzw. przeniesień uzupełniających (z nowymi dokumentami magazynowymi i kartami pracy.
  • Na każdym etapie przygotowania struktur wyrobów do produkcji moduł oferuje bogaty zestaw specjalizowanych zestawień — od zapotrzebowań materiałowych poprzez karty technologiczne do zbiorczych wycen wyrobów.
 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27