Znajdź na stronie
 
   
  Rachunkowość i Finanse  
 

 Opis modułu

Pozwala prowadzić pełną ewidencję księgową zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości bez względu na specyfikę działalności i wielkość użytkownika. Zautomatyzowane procedury wprowadzania dokumentów, rozbudowana analiza rozrachunków z dostawcami i odbiorcami oraz analiza kosztów.
Podstawowe cechy programu :
 • Definiowanie planu kont dopuszczające symbol konta o dowolnej liczbie znaków oraz 9 poziomów analityki.
 • Okres obrachunkowy (12 miesięcy) jest każdorazowo poprzedzony bilansem otwarcia, który jednocześnie tworzy "zawsze otwarty miesiąc zerowy".
 • Możliwość przeprowadzania księgowań testowych, a także księgowania w miesiącu następnym, bez konieczności zamknięcia bieżącego miesiąca.
 • Procedury rejestracji dokumentów oraz księgowania są zautomatyzowane dzięki możliwości zdefiniowania dokumentów oraz zastosowaniu schematów księgowych.
 • Zautomatyzowanie: rozrachunków z dostawcami/odbiorcami, prowadzenia rejestrów VAT, kalkulacji kosztów zleceń.
 • Wiele gotowych zestawień i wydruków (np. plan kont, zestawienie obrotów i sald, dzienniki księgowań, potwierdzenie sald, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe) oraz bardzo łatwy w obsłudze generator raportów własnych użytkownika.
 • Rozbudowane mechanizmy analizy stanu rozrachunków i struktury terminowości płatności
 • Przeglądanie i analiza dokumentów w dowolnych układach.
 • Automatyczne przeksięgowania z pozostałych programów pakietu, możliwość stworzenia przeksięgowań z programów "obcych".
 • W pełni dostosowany do potrzeb instytucji budżetowych (patrz opcje dodatkowe "Budżetowanie" i "Sprawozdawczość Budżetowa").
 • Specjalna wersja dla biur rachunkowych pozwalająca prowadzić księgowość wielu podmiotów w jednym programie
 • Wielopoziomowy system uprawnień operatorów.
 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27