Znajdź na stronie
 
   
  Budżetowanie  
 

 Opis modułu

Opcja dodatkowa programu Rachunkowość i Finanse ułatwiająca planowanie i kontrolę budżetów (i kosztów) na różnych poziomach szczegółowości w przedsiębiorstwach oraz instytucjach budżetowych.
Podstawowe cechy programu :
  • Rejestracja planowanego budżetu (z zapisami jego nowelizacji, np. uchwał budżetowych), śledzenie i kontrola zaangażowania (środków nie wydatkowanych, ale zarezerwowanych, np. z tytułu podpisanych umów) i wykonania (kwot wydatkowanych).
  • Planowane i kontrola wykonania budżetu na czterech poziomach szczegółowości, określanych — zgodnie z terminologią instytucji budżetowych — jako: dział, rozdział, paragraf i pozycja.
  • Dwojaki rodzaj zadań budżetowych:
    • roczne (stosowane najczęściej do kontroli budżetu jednostek organizacyjnych); budżet jest planowany na rok obrachunkowy; dzięki automatowi przenoszenia budżetów zadań może być, po ewentualnej modyfikacji, stosowany w kolejnych latach.
    • okresowe (najczęściej inwestycyjne o określonym czasie trwania); budżet ustalany jest na wskazany okres, obejmujący kilka miesięcy lub lat.
  • Możliwość planowania budżetu, i jego kontroli, w okresach miesięcznych lub w zaplanowanych kwotach całkowitych.
  • Automatyczna kontrola wykonania budżetu w oparciu o zdefiniowany przez użytkownika import danych z systemu RiF. Istnieje możliwość symulowania realizacji budżetu wykorzystująca dane księgowane testowo i wprowadzane a'vista.
  • Możliwość analizy kosztów bez ustalania preliminarza, czyli gromadzenie danych o kosztach wykonania zadań bez porównywania ich z planem.
 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27