Znajdź na stronie
 
   
  Środki Trwałe  
 

 Opis modułu

Program ma za zadanie prowadzenie ewidencji środków trwałych, dokonywanie wszelkich koniecznych rozliczeń związanych z amortyzacją, umorzeniem i przeszacowaniami. Znajdzie on zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie niezależnie od wielkości posiadanego majątku. Podstawowe cechy programu:
  • W programie gromadzone są dane dotyczące środków trwałych, takie jak: charakterystyka techniczna, metoda i stopa amortyzacji, zmiany wartości, użytkownik, osoby odpowiedzialne, remonty itp.
  • Naliczanie amortyzacji metodą liniową lub degresywną oraz możliwość generowania księgowań do systemu księgowego.
  • Plan amortyzacji tworzony jest automatycznie po zarejestrowaniu dokumentów, zmianie warunków amortyzacji lub zamknięciu roku.
  • Naliczanie amortyzacji zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych.
  • Mechanizm automatycznego przeszacowania według podanych przez użytkownika zasad, z możliwością dokonania tego przeszacowania wstecznie. W tym drugim wypadku amortyzacja i umorzenie są naliczane ponownie.
  • Sporządzanie arkuszy spisowych i rejestracja wyników inwentaryzacji.
  • Tworzenie i wydruk dokumentów typu przyjęcie, likwidacja, sprzedaż, przekwalifikowanie, zwiększenie/zmniejszenia wartości środka trwałego. Wiele standardowych wydruków (np. tabela umorzeń) oraz łatwy w obsłudze generator raportów własnych użytkownika.
  • Mechanizm wydruku kodów kreskowych i inwentaryzacji przy użyciu przenośnych czytników (tzw. kolektorów danych).
  • Możliwość rejestracji i jednorazowego umorzenia środków niskocennych.
 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27