Znajdź na stronie
 
   
  Wyposażenie  
 

 Opis modułu

Program prowadzi ewidencję tych środków trwałych, które amortyzowane są jednorazowo (wartość do 3500 zł lub okres użytkowania do 12 miesięcy). Ewidencja pozwala lokalizować miejsce użytkowania środków i osoby odpowiedzialne. Podstawowe cechy programu:
  • Symbolika numerów inwentarzowych może być dostosowana do potrzeb użytkownika.
  • W module gromadzone są dane o dotyczące środków wraz z historią naliczania ich umorzenia.
  • Istnieje możliwość zdefiniowania dodatkowych danych zgodnie z potrzebą użytkownika.
  • Comiesięczne umorzenia mogą być bezpośrednio przekazane do modułu księgowego.
  • Możliwość sporządzenia arkuszy spisowych i rejestracji wyników inwentaryzacji.
  • Łatwy w obsłudze generator raportów własnych użytkownika oraz wiele standardowych wydruków.
  • Mechanizm wydruku kodów kreskowych i inwentaryzacji przy użyciu przenośnych czytników (tzw. kolektorów danych)
 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27